top of page

Terms & Conditions

 BV Antwerp Renting

Het gehuurde, bestemming
1. Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de behandelruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, gelegen aan De Amerikalei 202, 2000 Antwerpen, zijnde een gedeelte van het behandelkamer-verzamelgebouw “WellnessRooms", onderdeel van BV Antwerp Renting. Het door de huurder niet-exclusief te gebruiken gedeelte kan omschreven worden als behandelkamer unit ter grootte van tussen de 20 en 30 m2, daarnaast heeft de huurder het (gezamenlijke) gebruik van de algemene ruimtes (toilet, waskamer, gang, ontvangstzaal, balie en keuken. ter grootte van circa 250 m2. Het is de huurder toegestaan de klanten die hij/zij ontvangt in de gehuurde ruimte een voorschot  op de huur te laten aanbetalen bij het reserveren van de dienst. 


2. De door huurder te gebruiken behandelkamer unit beschikt over geen meubilair. Huurder dient zelf alles te voorzien. Verhuurder maakt het mogelijk opklapbare behandeltafel en stoel te stockeren. Verder zijn er ingemaakte en afsluitbare kasten te huur in de gemeenschappelijke ruimtes 


3. Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als behandelkamer voor professionele wellness-, beauty-, en massage activiteiten.

4. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 3.

5.. De huurovereenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van 1 uur. Het is mogelijk dat huurder meerdere uren doorgeeft aan verhuurder op een dag of ineens voor meerdere dagen.   


6. Na het verstrijken van de in 3. genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende gelijke periode, derhalve tot en met .Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens dezelfde tijdsspanne.


7.  Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van de dag voor 22:00 zonder opzegtermijn, tenzij huurder aan verhuurder voor meerdere uren gespreid over verschillende dagen heeft vastgelegd. Dan is er een opzegtermijn van 1 week voorafgaand aan de laatst gehuurde dag. 

8. De overeengekomen huurprijs bedraagt een totale kost (incl. gas, water, licht, telefoon en internet etc.). 


9. De huurder mag geen reclame uitingen aan de buitenkant van het pand neerhangen, tenzij de huurder toestemming heeft van de verhuurder. Aan de buitenkant van zijn gehuurde ruimte mogen ook geen reclame uitingen gedaan worden. Binnenin de gehuurde ruimte mag de huurder wel zijn/haar eigen zaak promoten en de ruimte aankleden met eventuele diploma's. Alles echter in overleg en met toestemming van de verhuurder. Deze toestemming is noodzakelijk om toch een eenheid naar buiten te blijven.

10. De huurder geeft maandelijks de gewenste gehuurde uren door van de behandelkamer.

 

11. De huurder wacht maandelijks op de huurberekening van de gehuurde ruimte alvorens hij/zij overgaat tot betaling. Na ontvangst van de factuur is er een betaaltermijn van 1 week.

12. Huurder dient een huur schema door geven op dagelijkse basis aan verhuurder. Het is mogelijk ineens meerdere uren te reserveren verspreid over verschillende dagen. De doorgegeven uren worden door verhuurder gefactureerd. 

13. Deze Overeenkomst bevat alle voorwaarden die de partijen zijn overeengekomen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen de partijen, hetzij mondeling of schriftelijk. 

 

14. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Belgische Recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht. Voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst onderwerpen de partijen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.

Mission

Antwerp co working Flex Rooms helpt zelfstandigen op weg bij de opstart van hun eigen zaak en bedrijfsruimte.

Vision

Samen bereiken we meer dan ieder voor zich. In onze co-working space is geen plaats voor concurrentie, wel vullen we elkaar aan en inspireren we elkaar met een gezamenlijke passie, het bijdragen van de mentale en fysieke gezondheid van de medemens.

bottom of page